Grøn Generation

Hvidovre deltager i et udviklingsprojekt, hvis formål er at bidrage til udvikling af et bæredygtigt samfund via uddannelse. Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU).
Hvidovre har følgende målsætning for en Grøn Generationsstrategi:
Gennem uddannelse skal der skabes:
• Handlekompetencer hos det enkelte individ
• En erkendelse af at de som individer kan gøre en forskel
• Oplyste børn og unge der kan handle til fordel for bæredygtig udvikling gennem egne valg

VILLUMFONDEN har bevilget ASTRA (Danish Science Factory) penge til det firårige projekt Grøn Generation. I årene 2014-16 arbejder kommunerne med hver deres strategi til fremme af UBU.

I Hvidovre kommune arbejdes der ud fra følgende:

Målene på sigt med UBU er at der gennem uddannelse skal skabes:

  • Handlekompetencer hos det enkelte individ
  • En erkendelse af at de som individer kan gøre en forskel
  • Oplyste børn og unge der kan handle til fordel for bæredygtig udvikling gennem egne valg

Hvordan skal vi nå dertil:

  • Samarbejde på tværs af forvaltninger
  • Bygge videre på de gode tiltag i kommunen
  • At alle skoler i kommunen skal arbejde på at få "Grønt Flag"
  • Indarbejde Den Grønne Læseplan fra Friluftsrådet på kommunens skoler.