Ko/Fåregræsser forening

Hvidovre ko/fåregræsserforening

 

Hvidovre ko/fåregræsserforening har eksisteret siden foråret 2000, hvor foreningen hvert år har indkøbt kvier i foråret, som så er blevet slagtet til efteråret. Kreaturene har gået på Quark centrets arealer som medlemmerne har indhegnet løbende. Kvierne er blevet passet dagligt af foreningens medlemmer. Tilsvarende har Quark indkøbt moderfår som forenings medlemmer passer og betaler foderomkostningerne for. Til gengæld for dette får hver familie et lam.

 

Kvier og lam bliver slagtet i efteråret og uddeles til foreningens medlemmer. Medlemmerne passer dyrene og kødet deles kvalitetsmæssigt ligeligt mellem andele. Der afregnes individuelt efter, hvor mange kilo man får.

 

Foreningen består udelukkende af Hvidovre borgere der har et samarbejdet med Quark Centret omkring husdyrhold på Centrets arealer. Arbejdsfordelingen af husdyrene fordeles imellem Centrets personale og foreningens medlemmer.

Der bliver udarbejdet en arbejdsplan, så alle medlemmerne altid er orienteret om deres arbejdsopgaver.

Hvert efterår holder foreningen en høstfest, hvor årets gang med dyrene diskuteres og kvaliteten af kødet smages til.

 

Der foregår i ko/fåregræsserforeningen et foreningsliv omkring pasning af dyrene, arbejdsdage omkring udbedring og opsætning af hegn samt andre sociale arrangementer.