Klima udfordringen

Hvidovre kommune og klimaambassadørordningen, udfordrer skolernes elever til en anderledes læringsoplevelse inden for de naturfaglige fag. Udfordringen lægger op til et samarbejde mellem naturfagene og kan bruges i forbindelse med planlægningen af de fællesfaglige naturfagsområder.
Hvidovre kommune blev i 2008 i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening klimakommune. Her forpligtede vi os til at reducere vores CO2-udslip med 2 % årligt. Herudover er Hvidovre kommune Science-kommune, og arbejder derfor på at inddrage virksomheder, offentlige som private i den naturfaglige læring på skolerne.

Disse to initiativer er baggrunden for Hvidovre Kommunes klimakonkurrence på de 9 folkeskoler. Som klimakommune arbejder Energiteamet i By- og Teknikforvaltningen nemlig meget med, hvordan klimarigtig adfærd kan fremmes for at opnå kommunens CO2-målsætning, og det vil de gerne spørge eleverne om hjælp til.

Alle elever arbejder med en virkelighedsnær problemstilling. Det gør undervisningen både aktuel og relevant for eleverne, og de får samtidig gjort sig nogle konkrete erfaringer, hvor deres faglighed sættes i spil. Sammenspillet mellem en konkret problemstilling og elevernes faglighed omdanner elevernes færdigheder til kompetencer, der kan udfoldes via det tværfaglige og innovative arbejde.

KLIMAUDFORDRINGEN 2018

 

For femte år i træk arrangerer Sciencekommunen Hvidovre, Grøn Generation og Klimaambassadørordningen skolekonkurrencen Klimaudfordringen. Det generelle formål med Klimaudfordringen er at udvikle elevernes forståelse for klimaforandringer, og for hvordan man politisk og privat kan gøre en indsats for at handle mere klimabevidst både derhjemme og på skolen. 

Dette års klimaudfordring tager afsæt i teamet "Vores bæredygtige skole". Klik nedenstående link for mere information.

 

http://klima.hvidovre.dk/Skole/Klimaudfordring