Newton Room

Robotter, matematik, energi og meget mere

Newton-konceptet er et velgennemprøvet undervisningkoncept, der er udviklet i Norge siden 2004.

I Hvidovre har vi som de første, uden for Norge, etableret et Newton Room i et forsknings-lignende og teknisk veludstyret miljø, der skal stimulere skoleelevers lyst og interesse for det naturfaglige område og dermed tilhørende uddannelser.

Eleverne gøres interesserede i det naturfaglige område gennem gode erfaringer med videnskab og læring gennem praktiske aktiviteter i et stimulerende forskermiljø.

Klassens faste faglærer følger klassen og er medlærer under besøget. Inden besøget har eleverne forberedt besøget og arbejder tilsvarende videre med emnet efter besøget.

Styrken ved Newton er, at den læring eleverne får er en del af det pensum eleverne skal igennem og samtidig sker på en ny og inspirerende måde med blanding af teori og praksis. Newton Room er udstyret med udstyr i høj kvalitet og i så tilstrækkelige mængder, at alle elever kan tage del i de praktiske øvelser.

Foreløbig er Newton Room tilgængeligt for Hvidovre Kommunes 5.-9. klasser.

Der bliver undervist i modulerne ”Robotter og matematik”, ”Robotter og matematik-fortsætter” og "Engia"

For yderligere information vedr. modulets indhold, booking samt kontaktperson henvises til nedenstående link.