Science kommune

Science Kommunen handler om naturfag, kreative elever, lokalt samarbejde og åben skole
Sciencekommune Hvidovre er et projekt, der ønsker at skabe dialog og samarbejde mellem uddannelsesområdet, uformellelæringsmiljøer og erhvervslivet i Hvidovre i fagene natur/teknik, geografi, biologi og fysik/kemi. Hvidovre Kommune har politisk vedtaget i lighed med 22 andre kommuner i Danmark at melde sig til at blive Science-kommune. Dette indebærer, at Hvidovre kommune skal udarbejde en strategi for udvikling af naturfagsområdet, der spiller sammen med kommunens strategi for erhvervsudvikling.

Erfaringerne fra det nationale Science Kommune projekt viser, at det er muligt at øge børn og unges interesse for naturfag og teknik via en langsigtet indsats. I en Science kommune skal der skabes sammenhæng imellem de mange forskellige tiltag og ressourcer med relationer til udvikling af naturfagsområdet og erhvervsliv. De formelle læringsmiljøer i skolerne skal lære at udnytte mulighederne i de uformelle læringsmiljøer.

Målet er at børn og unge skal opleve en rød tråd omkring naturfagene fra førskolealderen til ungdomsuddannelsen. Udgangspunktet er børn og unges potentialer og den daglig naturfagsundervisning i skolerne. Denne undervisning skal udvikles omkring en formidling, der samarbejdes med andre lokale naturfaglige aktører, så der skabes et kreativt, innovativt læringsmiljø, der medvirker til, at eleverne oplever science som relevant, spændende og meningsfuldt.

For kort at nævne et par eksempler:
 
• Hvidovre Byøkologiske Naturcenter (Quark) har eksisteret siden 1995 med en skoletjeneste, der i dag formidler over 60 forskellige naturfaglige aktiviteter til kommunens skoleelever. Centerets kapacitet er på ca. 270 aktivitets besøg om året.

• Der er i flere år blevet gennemført en møderække i naturfagene. Der er et netværk af lærere fra hver skole og naturfagskonsulenten, hvor der skabes en fælles refleksion og videndeling inden for naturfagene.

• Der er blevet gennemført en plan for at etablere sciencegange på kommunens skoler med 48 laboratoriepladser på hver gang.


• Skolerne har et godt samarbejde med mange uformelle læringsmiljøer, mange velfungerende naturfagsteams, hvor der er tradition for at sætte fokus på naturfagene