Ko/Fåregræsser forening

Hvidovre ko/fåregræsserforening har eksisteret siden foråret 2000, hvor foreningen hvert år har indkøbt kvier i foråret, som så er blevet slagtet til efteråret. Kreaturerne har gået på Quarkcentrets arealer som kommunen har indhegnet. Kvierne bliver passet dagligt af foreningens medlemmer. Tilsvarende har foreningen overtaget Quarks moderfår som forenings medlemmer passer og betaler foderomkostningerne for. Til gengæld for dette får hver familie mulighed for at købe lam.

Kvier og lam bliver slagtet i efteråret og ud

deles til foreningens medlemmer. Medlemmerne passer dyrene og kødet deles kvalitetsmæssigt ligeligt mellem andele. Der afregnes individuelt efter, hvor mange kilo man får.

Foreningen består udelukkende af Hvidovre borgere der har et samarbejdet med Quarkcentret omkring husdyrhold på centrets arealer. Arbejdsfordelingen af husdyrene fordeles imellem centrets personale og foreningens medlemmer.

Der bliver udarbejdet en arbejdsplan, så alle medlemmerne altid er orienteret om deres arbejdsopgaver.

Hvert efterår holder foreningen en høstfest, hvor årets gang med dyrene diskuteres og kvaliteten af kødet smages til. 

Der foregår i ko/fåregræsserforeningen et foreningsliv omkring pasning af dyrene og arbejdsdage samt andre sociale arrangementer.