Årskalender

Foreningens årskalender:


November Indkøb af vædder og foder til vinteren.Medlemmernes       vintervagtplan fordeles. Lammeskindene sendes til garvning.
December Ilæmning af moderfårene samt pasning og fodring af moderdyrene
Januar Pasning og fodring af moderdyrene
Februar Pasning og fodring af moderdyrene
Marts Pasning og fodring af moderdyrene, afholdelse af årets generalforsamling     
April

Fodring af moderdyrene. Fælles arbejdsdage omkring rengøring i foder/læhuset, opsætning af læmmebokse, samt reparation af hegn.

  

Maj Læmme og sommervagtplanen fordeles. Moderdyrene læmmer, læmevagtplan uddeles, hvorefter lam og får kommer på marken samtidig med årets nyindkøbte kvier.
Juni Fårene, lammene og kvierne passes og tilses dagligt. Mange af foreningens medlemmer deltager i Quarks sommersøndag, der hvert år har får som tema. Fælles arbejdsaftener med fjernelse af tidsler i foldene.  
Juli Fårene, lammene og kvierne passes og tilses dagligt
August Fårene, lammene og kvierne passes og tilses dagligt. Indkøb og hentning af halm
September Vædderlammene indfanges og tages fra moderdyrene
Oktober Lam og kvier slagtes og skindet fra lammene skrabes og saltes til garvning
November Afholdelse af årets høstfest i stuehuset på Quark, hvor årets gang diskuteres og evalueres.

         

 Foreningens Årskalender: