Grøn Generation

Hvidovre deltog i et udviklingsprojekt, hvis formål var at bidrage til udvikling af et bæredygtigt samfund via uddannelse. Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU).
Hvidovre har følgende målsætning for en Grøn Generationsstrategi:
Gennem uddannelse skal der skabes:
• Handlekompetencer hos det enkelte individ
• En erkendelse af at de som individer kan gøre en forskel
• Oplyste børn og unge der kan handle til fordel for bæredygtig udvikling gennem egne valg

LINK TIL HVIDOVRE KOMMUNES Grønne Generation Strategi

VILLUMFONDEN havde bevilget ASTRA penge til det firårige projekt Grøn Generation. I årene 2014-16 arbejdede kommunerne med hver deres strategi til fremme af UBU.

I Hvidovre kommunes strategi arbejdes der ud fra følgende:

Målene på sigt med UBU er at der gennem uddannelse skal skabes:

  • Handlekompetencer hos det enkelte individ
  • En erkendelse af at de som individer kan gøre en forskel
  • Oplyste børn og unge der kan handle til fordel for bæredygtig udvikling gennem egne valg

Hvordan skal vi nå dertil:

  • Samarbejde på tværs af forvaltninger
  • Bygge videre på de gode tiltag i kommunen
  • At alle skoler i kommunen skal arbejde på at få "Grønt Flag"
  • Indarbejde Den Grønne Læseplan fra Friluftsrådet på kommunens skoler.

Hvert år indarbejdes målene i undervisningstilbuddene til skolerne.

 

I år 19/20 samarbejder Center for skole og uddannelse og Hvidovres affaldteam om at få skolerne til at sortere deres affald.

Som noget nyt skal alle borgere i kommunen sortere bioaffald fra. Skolerne skal også med på vognen og derfor har man indgået et samarbejde som skal fungere som en kampagne.

Eleverne på de forskellige klassetrin bliver tilbudundervisningsmateriale og konkrete forsøg som skal vise hvordan og hvorfor det kan være sundt for miljøet at sortere bioaffald fra.