Klimaportalen - Styr på energien

Grøn energistyring 

Grøn Energistyring har til formål at sætte rammerne for, at skoler i Hvidovre Kommune skal arbejde målrettet for at reducere deres energiforbrug.

Grøn Energistyring er godkendt af kommunalbestyrelsen og er et energistyringsredskab der fastsætter målene for det optimale energiforbrug af kommunes institutioner. Energibudgettet er beregnet på baggrund af en række parametre, såsom skolens størrelse, antal elever, renovering o.l.

Alle skoler er i løbet af foråret, blevet energi- og driftsmærket, for at have et udgangspunkt for, hvordan energiforbruget og adfærden på nuværende tidspunkt forholder sig på den enkelte skole. Her er elevernes engagement i og forståelse for hvordan deres adfærd har indflydelse på skolens energiforbrug afgørende for, at forbruget bliver holdt nede. Derfor har Klimaambassadørordningen udarbejdet en informationskampagne, som kan hjælpe dig, som lærer, til at tale med eleverne om energiforbrug. Dertil har Klimaambassadørordningen i samarbejde med EnergiTjenesten udarbejdet undervisningsmateriale, dette vil der komme mere information om snarest. Har du spørgsmål til projektet Grøn Energistyring er du velkommen til at skrive til klima@hvidovre.dk

STYR PÅ ENERGIEN er et undervisningsmateriale udarbejdet til Grøn Energistyring. Materialet er delt op i to dele og henviser sig dermed både til indskoling, mellemtrin og udskolingen.

https://klima.hvidovre.dk/skole/undervisningsmateriale/styrpaaenergien

 

Kode:

oldapp.keepfocus.dk  
Brugernavn: klima@hvidovre.dk
Password: Klima2650 (stort K) 

KLIMAUDFORDRINGEN

Hvidovre kommune og klimaambassadørordningen, udfordrer skolernes elever til en anderledes læringsoplevelse inden for de naturfaglige fag. Udfordringen lægger op til et samarbejde mellem naturfagene og kan bruges i forbindelse med planlægningen af de fællesfaglige naturfagsområder. 
Hvidovre kommune blev i 2008 i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening klimakommune. Her forpligtede vi os til at reducere vores CO2-udslip med 2 % årligt. Herudover er Hvidovre kommune Science-kommune, og arbejder derfor på at inddrage virksomheder, offentlige som private i den naturfaglige læring på skolerne.

Disse to initiativer er baggrunden for Hvidovre Kommunes klimakonkurrence på de 9 folkeskoler. Som klimakommune arbejder Energiteamet i By- og Teknikforvaltningen nemlig meget med, hvordan klimarigtig adfærd kan fremmes for at opnå kommunens CO2-målsætning, og det vil de gerne spørge eleverne om hjælp til.

Alle elever arbejder med en virkelighedsnær problemstilling. Det gør undervisningen både aktuel og relevant for eleverne, og de får samtidig gjort sig nogle konkrete erfaringer, hvor deres faglighed sættes i spil. Sammenspillet mellem en konkret problemstilling og elevernes faglighed omdanner elevernes færdigheder til kompetencer, der kan udfoldes via det tværfaglige og innovative arbejde.

For mere information om klimaudfordringen 

http://klima.hvidovre.dk/Skole/Klimaudfordring