Science talenter

Sciencetalent Holdet

Talentholdet er et undervisningstilbud, som gives til udskolingselever, der er udvalgt fra alle folkeskoler i Hvidovre. Talentholdet planlægges via et samarbejde mellem Københavns Universitet og to naturfaglige folkeskolelærere fra Hvidovre.

Hvad er talent i Hvidovre?
Hvidovre kommunes talentbeskrivelse har ikke fokus på undersøgelse eller måling af elevernes intelligens, men elevens interesse og lyst til at lære. Dermed anerkendes det at begreberne ”højt begavet” og ”talentfuld” er vidt forskellige begreber. Kommunen arbejder ud fra at eleverne, uagtet genetisk basis, altid har en ydre skæbne. Derfor er det essentielt, at skolen stiller rammer, som kan håndtere og udvikle talenternes potentialer.

Sciencetalentholdet i praksis
Talentholdets undervisning bliver planlagt via et samarbejde mellem to folkeskolelærere, kommunens naturfagskonsulent og Torben Roug samt hans undervisningsassistenter fra KU’s biovidenskabelige fakultets skoletjeneste. Dette samarbejde tilbyder ny forskningsbaseret ekspertise og giver mulighed for at lave en række komplicerede forsøg og undersøgelser. I planlægningen bidrager folkeskolelærerne med didaktisk ekspertise og erfaring fra deres daglige naturfagsundervisning og kontakt med eleverne.

”Jeg blev glad for at være med. Så følte man, at man var lidt klogere.Det virkede meget spændende, og jeg plejer ikke at være en af de bedste, men jeg syntes, at nu startede jeg i syvende og havde sat mig rigtig meget i ind det, og så fik man en belønning"