Kom i gang med udeskole

"En naturoplevelse er et sanseligt møde med omverdenen, hvor ens følelser og nysgerrighed aktiveres på en særlig stimulerende eller uventet måde, som ansporer til at fortolke og skabe mening i såvel de enkelte iagtagelser som i hele den virkelighed, man er optaget af"*.
* 'Natur og miljø i pædagogisk arbejde' af Lasse Edlev

Kom igang med udeskole - med Quarks udeskoleforløb   

Udeskole er et godt bud på en pædagogiske arbejdsform, der kan understøtte de nye tiltag i reformen og medvirke til øget motivation og ejerskab hos eleverne. 

På Quark ønsker vi at støtte op om en undervisning, der rummer de muligheder der ligger i denne undervisningsform. Derfor har vi udarbejdet en række udeskoleforløb med lærervejledning, som man kan downloade til fri brug.

Udeskoleforløbene er udarbejdet af Quark i samarbejde med lærerne i kommunen, og afprøvet af flere klasser.

Udeskole er i sin enkelthed at tage sin undervisning udenfor!  Det kan være lige ud i skolegården, hen til parken, stranden eller skoven, eller måske hen til den lokale virksomhed. Man kan naturligvis også være på Avedøresletten omkring Quark.  

Udeskoledagene skal hænge tæt sammen med den undervisning der sker i klasselokalet, og være et supplement eller en udvidelse af det lærte. Og så er det selvfølgelig vigtigt at der er tydelige mål og efterbehandling af det eleverne har lavet på udedagen. 
På udedagen er det eleven, der skal bruge sin tillærte viden, se det fra en anden vinkel og opdage, at det kan bruges i den virkelige verden. 

Udeskole kan bruges i alle fag, det er oplagt at tage udgangspunkt i de naturfaglige, men dansk, matematik og historie på alle klassetrin kan med fordel flyttes udenfor. Det giver en helt anden dimension til læringen og som en helt naturlig del af dagen, er eleverne langt mere aktive med deres kroppe og udforskende på deres opgaver. 

Hvor meget skal man så ud? Det er meget forskelligt og må være op til den enkelte lærer. Men der kommer en god sammenhæng og rytme hvis man kommer ud en gang om ugen, og gerne den samme ugedag. Hvis der er mulighed for det, så sæt 3-4 timer af - evt. fordelt på 2 lærere.