UdeMatematik i 1 klasse

Brug naturen til at lære om tal, antal, regnestykker og meget mere.

Med udgangspunkt i elevernes matematikbog, tages de aktuelle emner op i udeskoleaktiviteter. Eleverne bruger naturen til at lære tallene at kende, tælle og regne, på en anderledes og kropslig måde. Inddragelse af udeskole i matematiktimerne kan gøres med enkle aktiviteter i skolegården en time eller mere om ugen, eller bruges som en halv- eller heldags udeskoledag.

Download lærervejledning til forløbet her:

Matematik i 1