April

April er den anden forårsmåned. Solen og varmen får for alvor magt. Skoven bliver grøn nedefra og planterne under de store træer, begynder at springe ud.

Dagslængden ligger mellem 13 og 14 timer. Middeltemperaturen ligger på 7,2 grader. Den samlede mængde nedbør ligger i gennemsnit på 38,5 mm og antallet af døgn med frost er 4,2 (kilde: DMI).

i April er der fart på skoven og man kan tage ud og finde de første forårsblomster.

Luk alle
Åbn alle

Lav et haletudseakvarium i klassen.  

Gå ned til en af Quarks søer og led lidt efter frø æggene. De vil ofte ligge et sted, hvor vandet er lavt, gerne på en skråning i vandkanten, som solen kan bage på. Hvis du har fundet haletudser et sted før, vil du ofte kunne finde nogle nye næste år.

Indret et hjem til æggene. Husk at haletudserne udvikler lunger i processen mod at blive en frø. 
Derfor er det vigtigt at der er noget at kravle op på i akvariet. f.eks. et stykke tørt træ. 

Følg nu udviklingen fra æg til frø. 

HUSK AT FRØERNE SKAL GENUDSÆTTES SAMME STED SOM I FANGEDE DEM. 

Læs mere her: https://www.skoven-i-skolen.dk/content/hold-haletudser

I Grejbanken er der fangstnet, spande og luppe til at fange vanddyr. 

Uanset hvilket måned du er i, giver det god mening at arbejde med vejret. 
I grejbanken, står en kasse med diverse måleudstyr. 
Mål vindhastighed, temperatur og lav eventuelt en "vejrdagbog".

Temperaturen måles i grader og vinden i M/s. Hvilket vil sige at eleverne kan løbe om kap med vinden. 

Kan du løbe lige så hurtigt som en let vind 4m/s. Det svarer til ca. 15km i timen. 

Eleverne kan også sættes til at lave en vejrudsigt for hinanden, hvor de bruger målingerne som baggrund. 
"Velkommen til vejrudsigten, omkring Quark vil temperaturen i dag være omkring de 4 grader. Der er optræk til regn og vindhastigheden er 4 M/s."